PDF    
4/2/2014, Beograd
NAJAVA DOGAĐAJA
PDF    
4/2/2014, Beograd
NAJAVA DOGAĐAJA

Grupa nevladinih organizacija koje građanima pružaju besplatnu pravnu pomoć oštro je protestvovala protiv novog Predloga Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koji je pripremilo Ministarstvo pravde i državne uprave. Tim povodom, Autonomni ženski centar organizuje okrugli sto „Zašto Srbija nema Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći“ u sredu, 05. februara 2014. godine u hotelu Zira (Ruzveltova 35), s početkom u 12h.

Grupa nevladinih organizacija koje građanima pružaju besplatnu pravnu pomoć oštro je protestvovala protiv novog Predloga Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koji je pripremilo Ministarstvo pravde i državne uprave. Tim povodom, Autonomni ženski centar organizuje okrugli sto „Zašto Srbija nema Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći“ u sredu, 05. februara 2014. godine u hotelu Zira (Ruzveltova 35), s početkom u 12h.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.