22/01/2014, Užice
PERFORMANS

22/01/2014, Užice
PERFORMANS
Ženski centar Užice je održao performans “Ono što niko ne voli treba promeniti” na Trgu Partizana, 22. januara 2014. godine, od 13:00 do 14:30. Oko 200 građana i građanki su potpisali podršku punoj primeni Konvenciji Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, dok su aktivistkinje Ženskog centra delile informativni material.
Ženski centar Užice je održao performans “Ono što niko ne voli treba promeniti” na Trgu Partizana, 22. januara 2014. godine, od 13:00 do 14:30. Oko 200 građana i građanki su potpisali podršku punoj primeni Konvenciji Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, dok su aktivistkinje Ženskog centra delile informativni material.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.