9/12/2013, Novi Bečej
ULIČNA AKCIJA

9/12/2013, Novi Bečej
ULIČNA AKCIJA

Aktivistkinje Ženske romske mreže Banata održale su akciju 09.12.2013. godine na Trgu Oslobođenja u Novom Bečeju, u okviru 16 dana aktivizma pod nazivom „Potpisujem primenu Konvencije protiv nasilja nad ženama“. Aktivistkinje su prolaznicima delile promotivni materijal i liflete sa podacima o nasilju nad ženama, a svi zainteresovani/-e građani i građanke su potpisali/-e i time dali/-e doprinos primeni Konvencije.

Akciju su podržali i propratili lokalni mediji Radio NB i NB info kanal. Više informacija dostupno u prilogu.

Aktivistkinje Ženske romske mreže Banata održale su akciju 09.12.2013. godine na Trgu Oslobođenja u Novom Bečeju, u okviru 16 dana aktivizma pod nazivom „Potpisujem primenu Konvencije protiv nasilja nad ženama“. Aktivistkinje su prolaznicima delile promotivni materijal i liflete sa podacima o nasilju nad ženama, a svi zainteresovani/-e građani i građanke su potpisali/-e i time dali/-e doprinos primeni Konvencije.

Akciju su podržali i propratili lokalni mediji Radio NB i NB info kanal. Više informacija dostupno u prilogu.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.