Zastupanje


Zastupanje
Predstavnice Autonomnog ženskog centra (AŽC) i nezavisnih regulatornih tela za zaštitu prava građana/građanki (NRT) na radnom sastanku u Beogradu razmenile su informacije o komplementarnim aktivnostima u vezi sa ratifikacijom i implementacijom Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Opširnije (nastavak) Sastanak je održan u cilju razmene informacija o aktivnostima AŽCa u vezi sa ratifikacijom i punom implementacijom
Istanbulske Konvencije i oblicima saradnje sa nezavisnim telima u realizaciji ovih aktivnosti. Predstavnice NRT su istakle značaj dosadašnje međusobne saradnje u oblasti zaštite žena od nasilja u porodici i izrazile podršku budućim aktivnostima AŽCa u vezi sa Konvencijom.

Sastanku su, pored predstavnica Autonomnog ženskog centra, prisustvovale predstavnice kancelarija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Zaštinika građana i Pokrajinskog ombudsmana.
Predstavnice Autonomnog ženskog centra (AŽC) i nezavisnih regulatornih tela za zaštitu prava građana/građanki (NRT) na radnom sastanku u Beogradu razmenile su informacije o komplementarnim aktivnostima u vezi sa ratifikacijom i implementacijom Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Opširnije (nastavak) Sastanak je održan u cilju razmene informacija o aktivnostima AŽCa u vezi sa ratifikacijom i punom implementacijom Istanbulske Konvencije i oblicima saradnje sa nezavisnim telima u realizaciji ovih aktivnosti. Predstavnice NRT su istakle značaj dosadašnje međusobne saradnje u oblasti zaštite žena od nasilja u porodici i izrazile podršku budućim aktivnostima AŽCa u vezi sa Konvencijom.

Sastanku su, pored predstavnica Autonomnog ženskog centra, prisustvovale predstavnice kancelarija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Zaštinika građana i Pokrajinskog ombudsmana.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.