10/12/2013, Užice
ULIČNA AKCIJA

10/12/2013, Užice
ULIČNA AKCIJA

Ženski centar Užice je organizovao uličnu akciju na Međunarodni dan ljudskih prava. Aktivistkinje su napravile amaterski snimak, a lokalni radio Luna je izvestio o događaju.

Više informacija o događaju dostupno ovde

Ženski centar Užice je organizovao uličnu akciju na Međunarodni dan ljudskih prava. Aktivistkinje su napravile amaterski snimak, a lokalni radio Luna je izvestio o događaju.

Više informacija o događaju dostupno ovde

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.