06/12/2013, Beograd
IZLOŽBA

06/12/2013, Beograd
IZLOŽBA

U okviru izložbe fotografija „Granice“, koju je organizovao ACT Women u KC REX, Autonomni ženski centar i Mreža Žene protiv nasilja su organizovali akciju Potpisujem. Gošće izložbe poslale su poruke podrške ženama i potpisale podršku primeni Konvencije protiv nasilja prema ženama.

U okviru izložbe fotografija „Granice“, koju je organizovao ACT Women u KC REX, Autonomni ženski centar i Mreža Žene protiv nasilja su organizovali akciju Potpisujem. Gošće izložbe poslale su poruke podrške ženama i potpisale podršku primeni Konvencije protiv nasilja prema ženama.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.