Beograd, 10/12/2021
FEMICID

Beograd, 10/12/2021
FEMICID

Institucionalni odgovor na prijave nasilja pre femicida

Autonomni ženski centar je objavio preliminarne nalaze istraživanja o institucionalnom odgovoru na prijave koje su prethodile femicidu u dvogodišnjem periodu (2017-2018. godina). Od nadležnih institucija su zatraženi podaci o prethodnim prijavama u svim zabeleženim slučajevima femicida, a dobijeno je 187 dokumenata čijom analizom se došlo do podataka predstavljenih na infografiku u prilogu.

PDF  INFOGRAFIK

Institucionalni odgovor na prijave nasilja pre femicida

Autonomni ženski centar je objavio preliminarne nalaze istraživanja o institucionalnom odgovoru na prijave koje su prethodile femicidu u dvogodišnjem periodu (2017-2018. godina). Od nadležnih institucija su zatraženi podaci o prethodnim prijavama u svim zabeleženim slučajevima femicida, a dobijeno je 187 dokumenata čijom analizom se došlo do podataka predstavljenih na infografiku u prilogu.

PDF  INFOGRAFIK

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.