Strazbur, 24/11/2021
PREPORUKA br. 1

Strazbur, 24/11/2021
PREPORUKA br. 1

Opšta preporuka o digitalnoj dimenziji nasilja protiv žena

GREVIO je objavio prvu Opštu preporuku koja se odnosi na digitalnu dimenziju nasilja protiv žena. Tokom pregleda primene Istanbulske konvencije GREVIO je identifikovao digitalnu dimenziju nasilja protiv žena, koje je često zanemareno u zakonima država koje su ratifikovale konvenciju. U okviru četiri stuba delovanja – prevencija, zaštita, krivično gonjenje i koordinisane politike, sastavljene su preporuke o konkretnim radnjama koje bi trebalo preduzeti, dovoljno sveobuhvatne da se odnose i na nasilje na mreži i na nasilje koje koristi tehnologiju koja tek treba da se razvije.

PDF  GREVIO General Recommendation No. 1 on the digital dimension of violence against women

Opšta preporuka o digitalnoj dimenziji nasilja protiv žena

GREVIO je objavio prvu Opštu preporuku koja se odnosi na digitalnu dimenziju nasilja protiv žena. Tokom pregleda primene Istanbulske konvencije GREVIO je identifikovao digitalnu dimenziju nasilja protiv žena, koje je često zanemareno u zakonima država koje su ratifikovale konvenciju. U okviru četiri stuba delovanja – prevencija, zaštita, krivično gonjenje i koordinisane politike, sastavljene su preporuke o konkretnim radnjama koje bi trebalo preduzeti, dovoljno sveobuhvatne da se odnose i na nasilje na mreži i na nasilje koje koristi tehnologiju koja tek treba da se razvije.

PDF  GREVIO General Recommendation No. 1 on the digital dimension of violence against women

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.