Beograd, 15/10/2021
KAMPANJA

Beograd, 15/10/2021
KAMPANJA

Nastavljamo regionalnu kampanju obeležavanja 10 godina Istanbulske konvencije!

Povodom 10 godina od stavljanja na potpisivanje Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici, nastavljamo kampanju obeležavanja tog značajnog jubileja. Istovremeno, prisećamo se regionalne kampanje Potpisujem! i koalicije 29 ženskih organizacija iz šest država regiona, koje su svojim akcijama podstakle ratifikaciju ovog važnog regionalnog ugovora.

Kampanju obeležavanja jubileja i regionalne saradnje, pod nazivom Ravnopravnost iz fioke: Za politike nenasilja! započele smo razgovorom Istanbulska konvencija: pogled aktivistkinja iz regiona. Pratite nastavak naše kampanje i objave na FB ISignCampaign!

Nastavljamo regionalnu kampanju obeležavanja 10 godina Istanbulske konvencije!

Povodom 10 godina od stavljanja na potpisivanje Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici, nastavljamo kampanju obeležavanja tog značajnog jubileja. Istovremeno, prisećamo se regionalne kampanje Potpisujem! i koalicije 29 ženskih organizacija iz šest država regiona, koje su svojim akcijama podstakle ratifikaciju ovog važnog regionalnog ugovora.

Kampanju obeležavanja jubileja i regionalne saradnje, pod nazivom Ravnopravnost iz fioke: Za politike nenasilja! započele smo razgovorom Istanbulska konvencija: pogled aktivistkinja iz regiona. Pratite nastavak naše kampanje i objave na FB ISignCampaign!

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.