Beograd, 8/10/2020
NEUJEDNAČENA PRIMENA

Beograd, 8/10/2020
NEUJEDNAČENA PRIMENA
Zaštitnik građana i Autonomni ženski centar su, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, sproveli dubinsko istraživanje o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici na teritoriji Grada Beograda, koje je javno predstavljeno na Okruglom stolu održanom dana 8. oktobra 2020. godine u Beogradu. Snimak predstavljanja dostupan je ovde.
 
Istraživanje, kojim je analizirano postupanje nadležnih organa u sistemu zaštite žrtava nasilja u porodici, predstavlja prvo takve vrste i sprovedeno je na osnovu dostavljene evidencije organa starateljstva, kopija zapisnika sa Grupa za koordinaciju i saradnju, kao i individualnih planova zaštite i podrške žrtvama nasilja, sačinjenih na sastancima grupa za koordinaciju i saradnju tokom maja 2018.g. Rezultati analize su upoređeni sa mišljenjima predstavnika svih odeljenja Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu datim tokom fokus grupnih diskusija i objavljeni su u Posebnom izveštaju Zaštitnika građana o radu grupa za koordinaciju i saradnju na području Grada Beograda.
Zaštitnik građana i Autonomni ženski centar su, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, sproveli dubinsko istraživanje o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici na teritoriji Grada Beograda, koje je javno predstavljeno na Okruglom stolu održanom dana 8. oktobra 2020. godine u Beogradu. Snimak predstavljanja dostupan je ovde.
 
Istraživanje, kojim je analizirano postupanje nadležnih organa u sistemu zaštite žrtava nasilja u porodici, predstavlja prvo takve vrste i sprovedeno je na osnovu dostavljene evidencije organa starateljstva, kopija zapisnika sa Grupa za koordinaciju i saradnju, kao i individualnih planova zaštite i podrške žrtvama nasilja, sačinjenih na sastancima grupa za koordinaciju i saradnju tokom maja 2018.g. Rezultati analize su upoređeni sa mišljenjima predstavnika svih odeljenja Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu datim tokom fokus grupnih diskusija i objavljeni su u Posebnom izveštaju Zaštitnika građana o radu grupa za koordinaciju i saradnju na području Grada Beograda.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.