Ženeva, 27/3/2020
SPECIJALNA IZVESTITELJKA

Ženeva, 27/3/2020
SPECIJALNA IZVESTITELJKA

UN specijalna izvestiteljka o nasilju protiv žena, Dubravka Šimonović, pozvala je vlade da se organizuju u brobi protiv nasilja u porodici u vreme pandemije. Istakla je da mere zaštite žrtvama moraju ostati na raspolaganju ili biti usvojene tokom krize. To uključuje zaštitne naloge, dostupna skloništa, telefonske linije za pomoć žrtvama, online komunikaciju, kao i povećane napore policije za brzo reagovanje. Vanredne okolnosti i restriktivne mere ne smeju da dovedu do kršenja ptava žena na život slobodan od nasilja.

UN specijalna izvestiteljka o nasilju protiv žena, Dubravka Šimonović, pozvala je vlade da se organizuju u brobi protiv nasilja u porodici u vreme pandemije. Istakla je da mere zaštite žrtvama moraju ostati na raspolaganju ili biti usvojene tokom krize. To uključuje zaštitne naloge, dostupna skloništa, telefonske linije za pomoć žrtvama, online komunikaciju, kao i povećane napore policije za brzo reagovanje. Vanredne okolnosti i restriktivne mere ne smeju da dovedu do kršenja ptava žena na život slobodan od nasilja.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.