Strazbur, 30/3/2020
GENERALNA SEKRETARKA

Strazbur, 30/3/2020
GENERALNA SEKRETARKA

Generalna sekretarka Saveta Evrope, Marija Pejčinović Burić, izrazila je zabrinutost zbog izveštaja koji stižu poslednjih nedelja iz zemalja članica, a koji pokazuju da su žene i deca izloženiji većem riziku od nasilja u porodici tokom izolacije zbog korona virusa.

Generalna sekretarka Saveta Evrope, Marija Pejčinović Burić, izrazila je zabrinutost zbog izveštaja koji stižu poslednjih nedelja iz zemalja članica, a koji pokazuju da su žene i deca izloženiji većem riziku od nasilja u porodici tokom izolacije zbog korona virusa.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.