Strazbur, 10/2/2020
NOVA PUBLIKACIJA

Strazbur, 10/2/2020
NOVA PUBLIKACIJA
Nova publikacija o primeni članova 60 i 61 Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici, predstavlja dubinsku analizu značenja članova koji se odnose na rodno zasnovani zahtev za azil i zabranu proterivanja. Svrha ove publikacije (kao i serije drugih – za čl. 11; čl. 12; čl. 13; čl. 16; čl. 17) je podrška primeni navedenih članova i pružanje praktičnih saveta, informacija i primera za sve koji donose odluke (kreiraju zakone, politike i prakse) ili učestvuju u primeni mera i aktivnosti, kao što su policija, granični i imigranstki službenici, predstavnici sistema socijalne zaštite i drugi.
Nova publikacija o primeni članova 60 i 61 Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici, predstavlja dubinsku analizu značenja članova koji se odnose na rodno zasnovani zahtev za azil i zabranu proterivanja. Svrha ove publikacije (kao i serije drugih – za čl. 11; čl. 12; čl. 13; čl. 16; čl. 17) je podrška primeni navedenih članova i pružanje praktičnih saveta, informacija i primera za sve koji donose odluke (kreiraju zakone, politike i prakse) ili učestvuju u primeni mera i aktivnosti, kao što su policija, granični i imigranstki službenici, predstavnici sistema socijalne zaštite i drugi.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.