Beograd, 11/12/2019
BAROMETAR 2.0

Beograd, 11/12/2019
BAROMETAR 2.0

Radi praćenja merljivih efekata reformi u procesu evropskih integracija Republike Srbije, članice koalicije prEUgovor opredelile su se za to da analiziraju rad šest odabranih institucija, koje imaju nadležnosti u oblastima iz Poglavlja 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i Poglavlja 24 (Pravda, sloboda, bezbednost).

Za ovu potrebu tokom 2017. i 2018. godine izrađene su i primenjene metodologije za procenu njihove efektivnosti (u sveukupnom postupanju ili za pojedine poslovi iz njihove nadležnosti). Indikatori su podeljeni u tri različite „korpe”, koje odražavaju tri dimenzije institucionalnog funkcionisanja: internu efikasnost; institucionalnu povezanost; legitimnost institucije.

Metodologije su primenjene na sledeće institucije: Agencija za borbu protiv korupcije; Sektor unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova; Komesarijat za izbeglice i migracije; Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima; Poverenik za zaštitu ravnopravnosti; Poverenik za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Ovim pristupom formulisali smo indikatore koji odražavaju dimenzije ishoda i procesa, sa posebnim akcentom stavljenim na implementaciju, jer je uočeno da ona predstavlja glavni izazov i da je samim tim u fokusu praćenja koje vrši Evropska unija.

Preuzmite Institucionalni barometar ovde.

Radi praćenja merljivih efekata reformi u procesu evropskih integracija Republike Srbije, članice koalicije prEUgovor opredelile su se za to da analiziraju rad šest odabranih institucija, koje imaju nadležnosti u oblastima iz Poglavlja 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i Poglavlja 24 (Pravda, sloboda, bezbednost).

Za ovu potrebu tokom 2017. i 2018. godine izrađene su i primenjene metodologije za procenu njihove efektivnosti (u sveukupnom postupanju ili za pojedine poslovi iz njihove nadležnosti). Indikatori su podeljeni u tri različite „korpe”, koje odražavaju tri dimenzije institucionalnog funkcionisanja: internu efikasnost; institucionalnu povezanost; legitimnost institucije.

Metodologije su primenjene na sledeće institucije: Agencija za borbu protiv korupcije; Sektor unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova; Komesarijat za izbeglice i migracije; Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima; Poverenik za zaštitu ravnopravnosti; Poverenik za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Ovim pristupom formulisali smo indikatore koji odražavaju dimenzije ishoda i procesa, sa posebnim akcentom stavljenim na implementaciju, jer je uočeno da ona predstavlja glavni izazov i da je samim tim u fokusu praćenja koje vrši Evropska unija.

Preuzmite Institucionalni barometar ovde.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.