Beograd, 4/11/2019
rEUformator 19

Beograd, 4/11/2019
rEUformator 19

U susret parlamentarnim izborima narednog proleća, izborni uslovi postali su  predmet rasprava i formalizovanog dijaloga, u koji se kao posrednik uključila i Evropska unija. Dok samo angažovanje EU predstavlja značajan uspeh, rezultati prve runde parlamentarnog dijaloga ne ohrabruju, istakao je programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić.

Šta to govori o „posvećenosti i ozbiljnosti” državnih aktera rodnoj ravnopravnosti, kada glavne preporuke u vezi sa antidiskriminatornom politikom nisu uključene u Nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 24 - ovo pitanje postavila je Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra, u sekciji biltena posvećenoj Srbiji.

Sve tekstove 19. broja biltena rEUformator pogledajte OVDE.

U susret parlamentarnim izborima narednog proleća, izborni uslovi postali su  predmet rasprava i formalizovanog dijaloga, u koji se kao posrednik uključila i Evropska unija. Dok samo angažovanje EU predstavlja značajan uspeh, rezultati prve runde parlamentarnog dijaloga ne ohrabruju, istakao je programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić.

Šta to govori o „posvećenosti i ozbiljnosti” državnih aktera rodnoj ravnopravnosti, kada glavne preporuke u vezi sa antidiskriminatornom politikom nisu uključene u Nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 24 - ovo pitanje postavila je Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra, u sekciji biltena posvećenoj Srbiji.

Sve tekstove 19. broja biltena rEUformator pogledajte OVDE.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.