Beograd, 15/10/2019
POGLAVLJE 23

Beograd, 15/10/2019
POGLAVLJE 23

U tekstu “Vladine nevladine organizacije: Ozbiljna prepreka javnoj debati o EU integracijama”  European Western Balkans piše da uprkos tome što tvrde da je Srbija čvrsto posvećena evropskom putu i članstvu u EU, odnos prema civilnom sektoru, kog smatraju pre neprijateljom, nego saveznikom na ovom putu, predstavnici vlasti ne menjaju. Naprotiv, posvećeni su njegovom slabljenju i stvaranju sopstvenog pogodnog civilnog sektora. To potvrđuje i poslednji izveštaj Evropske komisije o Srbiji za 2019. godinu u kom se navodi da u prethodnom periodu nije bilo napretka u stvaranju povoljnijeg okruženja za razvoj i rad civilnog društva, piše Filip Lukić.

U tekstu “Vladine nevladine organizacije: Ozbiljna prepreka javnoj debati o EU integracijama”  European Western Balkans piše da uprkos tome što tvrde da je Srbija čvrsto posvećena evropskom putu i članstvu u EU, odnos prema civilnom sektoru, kog smatraju pre neprijateljom, nego saveznikom na ovom putu, predstavnici vlasti ne menjaju. Naprotiv, posvećeni su njegovom slabljenju i stvaranju sopstvenog pogodnog civilnog sektora. To potvrđuje i poslednji izveštaj Evropske komisije o Srbiji za 2019. godinu u kom se navodi da u prethodnom periodu nije bilo napretka u stvaranju povoljnijeg okruženja za razvoj i rad civilnog društva, piše Filip Lukić.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.