PDF    
Beograd, 5/6/2019
SASTANAK
PDF    
Beograd, 5/6/2019
SASTANAK
Komitet za ravnopravnost i nediskriminaciju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope imaće sastanak u Beogradu 5. juna 2019. na kom će, između ostalog, biti razmatran program Saveta Evrope za rodnu ravnopravnost, izazovi u primeni Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, kao i tema nasilja prema ženama u Srbiji.

Na sastanku će učestvovati i predstavnica Autonomnog ženskog centra, Tanja Ignjatović, koja će članice i članove komiteta izvestiti o postignućima i izazovima u oblasti zaštite žena od nasilja.
Komitet za ravnopravnost i nediskriminaciju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope imaće sastanak u Beogradu 5. juna 2019. na kom će, između ostalog, biti razmatran program Saveta Evrope za rodnu ravnopravnost, izazovi u primeni Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, kao i tema nasilja prema ženama u Srbiji.

Na sastanku će učestvovati i predstavnica Autonomnog ženskog centra, Tanja Ignjatović, koja će članice i članove komiteta izvestiti o postignućima i izazovima u oblasti zaštite žena od nasilja.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.