Beograd, 20/5/2019
#NeVremeZaZene

Beograd, 20/5/2019
#NeVremeZaZene

U kampanji “NeVreme za žene u Srbiji”, u seriji video priloga i vizuala koji govore o stereotipima o ženama, nasilju protiv žena, tgovini ženama, obrazovanju, zdravlju žena i nacionalnom mehanizmu za rodnu ravnopravnost, prikazano je šta su neki od ključnih problema, kao i preporuke CEDAW Komiteta.

Autonomni ženski centar, ASTRA i Žene u crnom, u saradnji sa BeFem-om, započele su kampanju za promociju preporuka CEDAW Komiteta, kako bi ukazale na neodgovarajući odnos države prema pravima žena, a posebno prema preporukama CEDAW Komiteta.

Kakvo je vreme za život žene u Srbiji pratite narednih dana i nedelja na našoj fB strani ili našem YouTube kanalu 🌪⛈🌪

U kampanji “NeVreme za žene u Srbiji”, u seriji video priloga i vizuala koji govore o stereotipima o ženama, nasilju protiv žena, tgovini ženama, obrazovanju, zdravlju žena i nacionalnom mehanizmu za rodnu ravnopravnost, prikazano je šta su neki od ključnih problema, kao i preporuke CEDAW Komiteta.

Autonomni ženski centar, ASTRA i Žene u crnom, u saradnji sa BeFem-om, započele su kampanju za promociju preporuka CEDAW Komiteta, kako bi ukazale na neodgovarajući odnos države prema pravima žena, a posebno prema preporukama CEDAW Komiteta.

Kakvo je vreme za život žene u Srbiji pratite narednih dana i nedelja na našoj fB strani ili našem YouTube kanalu 🌪⛈🌪

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.