Strazbur, 23/4/2019
METODOLOGIJA

Strazbur, 23/4/2019
METODOLOGIJA
Savet Evrope je razvio metodologiju i „alat“ za popis različitih usluga podrške koji su dostupne ženama izloženim različitim vrstama nasilja, obuhvaćenim Konvencijom SE o sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Metodologiju „Mapiranje usluga podrške za žrtve nasilja protiv žena u skladu sa standardima Istanbulske konvencije“ razvila je profesorka Liz Keli (Liz Kelly) sa London Metropoliten univerziteta, uzimajući u obzir razlike između opštih i specijalzovanih usluga podrške za žrtve, u skladu sa standardima iz Konvencije. To bi trebalo da pomogne državama da prikupe sve relevantne podatke o uslugama koje su stvarno dostupne, bez obzira da li ih pruža država, privatni ili nevladin sektor.
Podsetimo, Srbija nema objedinjeni popis usluga podrške koje su na raspolaganju ženama i njihovoj deci u situaciji nasilja. Imajući u vidu aktuelne procese i činjenicu da je Srbija ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope još 2013. godine, verujemo da će ova uputstva imati uticaja i na izmene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, kao i na izradu nove Strategije socijalne zaštite 2019-2025.
Savet Evrope je razvio metodologiju i „alat“ za popis različitih usluga podrške koji su dostupne ženama izloženim različitim vrstama nasilja, obuhvaćenim Konvencijom SE o sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Metodologiju „Mapiranje usluga podrške za žrtve nasilja protiv žena u skladu sa standardima Istanbulske konvencije“ razvila je profesorka Liz Keli (Liz Kelly) sa London Metropoliten univerziteta, uzimajući u obzir razlike između opštih i specijalzovanih usluga podrške za žrtve, u skladu sa standardima iz Konvencije. To bi trebalo da pomogne državama da prikupe sve relevantne podatke o uslugama koje su stvarno dostupne, bez obzira da li ih pruža država, privatni ili nevladin sektor. Podsetimo, Srbija nema objedinjeni popis usluga podrške koje su na raspolaganju ženama i njihovoj deci u situaciji nasilja. Imajući u vidu aktuelne procese i činjenicu da je Srbija ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope još 2013. godine, verujemo da će ova uputstva imati uticaja i na izmene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, kao i na izradu nove Strategije socijalne zaštite 2019-2025.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.