Strazbur, 27/3/2019
SAVET EVROPE

Strazbur, 27/3/2019
SAVET EVROPE
U odgovoru na kampanju #MeToo i druge pokrete koji ukazuju na otpornost seksizma u društvu, Komitet Ministara Saveta Evrope usvojio je Preporuku za zaustavljanje seksizma, koji je po prvi put definisan u zakonskom instrumentu i pruža sveobuhvatnu listu mera i oblasti u kojima se seksizam događa, od oglašavanja i medija, do zapošljavanja, obrazovanja i sporta, pravosuđa. Tekst Preporuke rasvetljava seksističko ponašanje i predlaže načine da ih različiti akteri identifikuju i reše. Primeri preporučenih mera uključuju zakonodavne reforme koje osuđuju seksizam, definišu i kriminalizuju seksistički govor mržnje, predlažu odgovarajuće pravne mere za žrtve seksističkog ponašanja.
Konvencija Saveta Evrope pruža solidan pravno obavezujući okvir za preporuku i njenu primenu. Ona zahteva od država da promovišu promene u društvenim i kulturnim obrascima ponašanja žena i muškaraca s ciljem iskorenjivanja predrasuda, običaja, tradicije i svih drugih praksi koje se temelje na ideji inferiornosti žena ili na stereotipnim ulogama. Konvencija takođe zahteva da države kriminalizuju proganjanje i preduzmu odgovarajuće mere da seksualno uznemiravanje bude predmet krivičnih i drugih pravnih sankcija.
U odgovoru na kampanju #MeToo i druge pokrete koji ukazuju na otpornost seksizma u društvu, Komitet Ministara Saveta Evrope usvojio je Preporuku za zaustavljanje seksizma, koji je po prvi put definisan u zakonskom instrumentu i pruža sveobuhvatnu listu mera i oblasti u kojima se seksizam događa, od oglašavanja i medija, do zapošljavanja, obrazovanja i sporta, pravosuđa. Tekst Preporuke rasvetljava seksističko ponašanje i predlaže načine da ih različiti akteri identifikuju i reše. Primeri preporučenih mera uključuju zakonodavne reforme koje osuđuju seksizam, definišu i kriminalizuju seksistički govor mržnje, predlažu odgovarajuće pravne mere za žrtve seksističkog ponašanja. Konvencija Saveta Evrope pruža solidan pravno obavezujući okvir za preporuku i njenu primenu. Ona zahteva od država da promovišu promene u društvenim i kulturnim obrascima ponašanja žena i muškaraca s ciljem iskorenjivanja predrasuda, običaja, tradicije i svih drugih praksi koje se temelje na ideji inferiornosti žena ili na stereotipnim ulogama. Konvencija takođe zahteva da države kriminalizuju proganjanje i preduzmu odgovarajuće mere da seksualno uznemiravanje bude predmet krivičnih i drugih pravnih sankcija.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.