Ženeva, 8/3/2019
ZAKLJUČNA ZAPAŽANJA

Ženeva, 8/3/2019
ZAKLJUČNA ZAPAŽANJA
Komitet Ujedinjenih nacija za eliminaciju diskriminacije žena (CEDAW) uputio je Srbiji Zaključna zapažanja u kojima ukazuje na brojne probleme i propuste u primeni ove Konvencije.

Država se poziva da u narednom periodu unapredi analizu stanja i prikupljanje odgovarajućih podataka, razvrstanih po polu i svim drugim relevantnim svojstvima, uključujući i podatke o marginalizovanim grupama žena. Komitet traži da se podigne nivo informisanosti žena, kao i predstavnika pravosuđa i državne administracije o sadržaju Konvencije i pravima žena. U Zaključnim zapažanjima se navode najvažnije oblasti zabrinutosti i propusti u postupanju države, kao i čitav niz konkretnih preporuka za unapređenje položaja žena u svim oblastima na koje se odnosi Konvencija.
Koalicija organizacija – Autonomni ženski centar, ASTRA, Žene u crnom – koja je izradila alternativni izveštaj (koji još nije javno dostupan) i bila na 72. sedniciKomiteta, izražava zadovoljstvo sadržajem Zaključnih zapažanja. Ovom prilikom naglasak stavljamo na preporuke državi Srbiji:
  • da se preduzmu mere protiv anti-rodnog diskursa i njegovog negativnog uticaja na žene,
  • da se unapredi znanje predstavnika pravosuđa o Konvenciji i njena direktna primena u sudskim postupcima,
  • da se preduzmu mere protiv mizoginog govora prema ženama i
  • da se osigura bezbednost aktivistkinja za prava žena, kažnjivost slučajeva zastrašivanja i odmazde i odgovornost državnih službenika koji ometaju krivično gonjenje napadača.
Komitet Ujedinjenih nacija za eliminaciju diskriminacije žena (CEDAW) uputio je Srbiji Zaključna zapažanja u kojima ukazuje na brojne probleme i propuste u primeni ove Konvencije.

Država se poziva da u narednom periodu unapredi analizu stanja i prikupljanje odgovarajućih podataka, razvrstanih po polu i svim drugim relevantnim svojstvima, uključujući i podatke o marginalizovanim grupama žena. Komitet traži da se podigne nivo informisanosti žena, kao i predstavnika pravosuđa i državne administracije o sadržaju Konvencije i pravima žena. U Zaključnim zapažanjima se navode najvažnije oblasti zabrinutosti i propusti u postupanju države, kao i čitav niz konkretnih preporuka za unapređenje položaja žena u svim oblastima na koje se odnosi Konvencija. Koalicija organizacija – Autonomni ženski centar, ASTRA, Žene u crnom – koja je izradila alternativni izveštaj (koji još nije javno dostupan) i bila na 72. sedniciKomiteta, izražava zadovoljstvo sadržajem Zaključnih zapažanja. Ovom prilikom naglasak stavljamo na preporuke državi Srbiji:
  • da se preduzmu mere protiv anti-rodnog diskursa i njegovog negativnog uticaja na žene,
  • da se unapredi znanje predstavnika pravosuđa o Konvenciji i njena direktna primena u sudskim postupcima,
  • da se preduzmu mere protiv mizoginog govora prema ženama i
  • da se osigura bezbednost aktivistkinja za prava žena, kažnjivost slučajeva zastrašivanja i odmazde i odgovornost državnih službenika koji ometaju krivično gonjenje napadača.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.