Strazbur, 8/3/2019
UPITNIK

Strazbur, 8/3/2019
UPITNIK
Interaktivni upitnik Saveta Evrope kojim se nastoji da se poveća svest o Konvenciji o sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici i da se dobiju mišljenja građanki i građana o tome šta su prioriteti u okončanju nasilja prema ženama i devojkama.
 
Upitnik dostupan na pet jezika može se popuniti ovde.
Interaktivni upitnik Saveta Evrope kojim se nastoji da se poveća svest o Konvenciji o sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici i da se dobiju mišljenja građanki i građana o tome šta su prioriteti u okončanju nasilja prema ženama i devojkama.
 
Upitnik dostupan na pet jezika može se popuniti ovde.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.