Evropski parlament, 7/3/2019
RAVNOPRAVNOST

Evropski parlament, 7/3/2019
RAVNOPRAVNOST
Tokom vremena, zakoni, sudska praksa i izmene Ugovora pomogli su da se podupre princip ravnopravnosti i njegova primena u EU. Evropski parlament je uvek bio vatreni pobornik principa ravnopravnosti između muškaraca i žena.

Više o zakonskim pretpostavkama, ciljevima i postignućima videti ovde.
Tokom vremena, zakoni, sudska praksa i izmene Ugovora pomogli su da se podupre princip ravnopravnosti i njegova primena u EU. Evropski parlament je uvek bio vatreni pobornik principa ravnopravnosti između muškaraca i žena.

Više o zakonskim pretpostavkama, ciljevima i postignućima videti ovde.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.