Ženeva, 23/2/2019
PLENARNA SEDNICA

Ženeva, 23/2/2019
PLENARNA SEDNICA
Komitet Ujedinjenih nacija za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) raspravljao je o opštoj preporuci o trgovanju ženama i devojkama u kontekstu globalnih migracija. Predstavnice ženskih organizacija su pozvale na ukidanje potražnje prostitucije, kao sistema koji svaku ženu čini nebezbednom, zagovarajući za abolicionističku analizu.

Evropski ženski lobi je podneo saopštenje u kojem se traži da plaćanje seksualnih aktivnosti bude kriminalizovano, bez represije prema osobama u prostituciji, uz obezbeđivanje alternative, bezuslovnih boravišnih dozvola stranim licima u prostituciji, organizovanje preventivnih i edukativnih aktivnosti, i drugo.
Saopštenje EWL, kao i brojnih drugih organizacija i mreža (koje ne dele iste stavove) dostupna su na ovom linku.
Komitet Ujedinjenih nacija za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) raspravljao je o opštoj preporuci o trgovanju ženama i devojkama u kontekstu globalnih migracija. Predstavnice ženskih organizacija su pozvale na ukidanje potražnje prostitucije, kao sistema koji svaku ženu čini nebezbednom, zagovarajući za abolicionističku analizu.

Evropski ženski lobi je podneo saopštenje u kojem se traži da plaćanje seksualnih aktivnosti bude kriminalizovano, bez represije prema osobama u prostituciji, uz obezbeđivanje alternative, bezuslovnih boravišnih dozvola stranim licima u prostituciji, organizovanje preventivnih i edukativnih aktivnosti, i drugo. Saopštenje EWL, kao i brojnih drugih organizacija i mreža (koje ne dele iste stavove) dostupna su na ovom linku.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.