Beograd, 5/11/2018
SOS TELEFON

Beograd, 5/11/2018
SOS TELEFON
U Srbiji još uvek nije uspostavljen nacionalni SOS telefon za žene žrtve nasilja zbog upornog odbijanja predstavnika države da razumeju šta ova usluga treba da predstavlja i na koji je način treba organizovati da bi žene mogle da se povere i da očekuju da će dobiti bezuslovnu podršku.
 
Tekst u kome se analiziraju aktivnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u pokušaju uspostavljanja kol-centra kao zamene za SOS telefon usaglašen sa standardima Konvencije Saveta Evrope za sprečavanje nasilja prema ženama.
U Srbiji još uvek nije uspostavljen nacionalni SOS telefon za žene žrtve nasilja zbog upornog odbijanja predstavnika države da razumeju šta ova usluga treba da predstavlja i na koji je način treba organizovati da bi žene mogle da se povere i da očekuju da će dobiti bezuslovnu podršku.
 
Tekst u kome se analiziraju aktivnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u pokušaju uspostavljanja kol-centra kao zamene za SOS telefon usaglašen sa standardima Konvencije Saveta Evrope za sprečavanje nasilja prema ženama.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.