Strazbur, 22/11/2018
IZJAVA KOMESARKE

Strazbur, 22/11/2018
IZJAVA KOMESARKE
“Sve žene i devojke imaju prava da žive bez nasilja. Nažalost, to nije stvarnost. Jedna od tri žene je doživela fizičko ili seksualno nasilje – 22% od strane svog partnera. Više od polovine žena je seksualno uznemiravano, a 20% mladih žena prijavljuje online seksualno uznemiravanje”, rekla je Dunja Mijatović, Komesarka za ljudska prava Saveta Evrope, pred Međunarodni dan za eliminaciju nasilja protiv žena.

“Pored podataka koji potiču od EU Agencije za osnovna prava, UN procenjuju da su 70% žrtava kobnog nasilja u porodici žene. U 2016. godini broj žena koje su ubili njihovi intimni partneri ili članovi porodice i rođaci, po podacima Eurostata, iznosio je 238 u Nemačkoj, 146 u Francuskoj, 67 u Španiji, 45 u Mađarskoj, 18 u Hrvatskoj, 11 u Albaniji…”. Celo saopštenje pročitajte ovde.
“Sve žene i devojke imaju prava da žive bez nasilja. Nažalost, to nije stvarnost. Jedna od tri žene je doživela fizičko ili seksualno nasilje – 22% od strane svog partnera. Više od polovine žena je seksualno uznemiravano, a 20% mladih žena prijavljuje online seksualno uznemiravanje”, rekla je Dunja Mijatović, Komesarka za ljudska prava Saveta Evrope, pred Međunarodni dan za eliminaciju nasilja protiv žena.

“Pored podataka koji potiču od EU Agencije za osnovna prava, UN procenjuju da su 70% žrtava kobnog nasilja u porodici žene. U 2016. godini broj žena koje su ubili njihovi intimni partneri ili članovi porodice i rođaci, po podacima Eurostata, iznosio je 238 u Nemačkoj, 146 u Francuskoj, 67 u Španiji, 45 u Mađarskoj, 18 u Hrvatskoj, 11 u Albaniji…”. Celo saopštenje pročitajte ovde.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.