Beograd, 4/10/2018
GREVIO

Beograd, 4/10/2018
GREVIO
Autonomni ženski centar je predao GREVIO ekspertskoj grupi alternativni izveštaj o primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja protiv žena i nasilja u porodici, pod nazivom “Poboljšana zakonska regulativa, neuspela zaštita”.
 
Pored AŽC, odgovore na pitanja iz GREVIO upitnika o primeni Konvencije dostavio je Zaštitnik građana, a informaciju o nasilju prema ženama u izbeglištvu i migraciji poslala je organizacija Atina.

Prvi državni izveštaj je predat u julu ove godine.
Autonomni ženski centar je predao GREVIO ekspertskoj grupi alternativni izveštaj o primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja protiv žena i nasilja u porodici, pod nazivom “Poboljšana zakonska regulativa, neuspela zaštita”.
 
Pored AŽC, odgovore na pitanja iz GREVIO upitnika o primeni Konvencije dostavio je Zaštitnik građana, a informaciju o nasilju prema ženama u izbeglištvu i migraciji poslala je organizacija Atina.

Prvi državni izveštaj je predat u julu ove godine.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.