PDF    
Ženeva, 21/6/2018
ONLINE NASILJE
PDF    
Ženeva, 21/6/2018
ONLINE NASILJE
Specijalna UN izveštačica o nasilju prema ženama, njegovim uzrocima i posledicama, g. Dubravka Šimonović, predstavila je izveštaj o online nasilju prema ženama i devojkama iz perspektive ljudskih prava, na 38. zasedanju Saveta za ljudska prava, 21. 6. 2018. u Ženevi.

U preporukama Ujedinjenim nacijama, g. Šimonović je navela nužnost koordinacije između aktivnosti specijalnih izvestilaca za prava na privatnost, prava na slobodu mišljenja i izražavanja i specijalne izvestiteljke o nasilju prema ženama.

Veliki broj preporuka državama članicama obuhvata potrebu da se prepozna rodna priroda online nasilja, da se obezbedi odgovarajuća zaštita od ove vrste nasilja, zasnovana na internacionalnim i regionalnim zakonima i standardima o ljudskim pravima, da se prikupljaju rodno razvrstani podaci o online nasilju i aktivnostima na prevenciji, da se obezbedi odgovarajuća prevencija, edukacija, kampanje za podizanje javne svesti, procedure za efikasne istrage, gonjenje i kažnjavanje dela online nasilja, mere zaštite i mere reparacije za žrtve, obuka stručnjaka, saradnja između države i Internet posrednika.
Preporuke za Internet posrednike, između ostalih, odnose se na potrebu da se razviju sistemi za zaštitu privatnih podataka i transparentni sistemi za žalbe u slučaju online nasilja, kao i da se izdvoje sredstva za edukativne kampanje i prevenciju online nasilja protiv žena i devojaka/devojčica.

Ceo izveštaj dostupan je u pdf formatu.
Specijalna UN izveštačica o nasilju prema ženama, njegovim uzrocima i posledicama, g. Dubravka Šimonović, predstavila je izveštaj o online nasilju prema ženama i devojkama iz perspektive ljudskih prava, na 38. zasedanju Saveta za ljudska prava, 21. 6. 2018. u Ženevi.

U preporukama Ujedinjenim nacijama, g. Šimonović je navela nužnost koordinacije između aktivnosti specijalnih izvestilaca za prava na privatnost, prava na slobodu mišljenja i izražavanja i specijalne izvestiteljke o nasilju prema ženama.

Veliki broj preporuka državama članicama obuhvata potrebu da se prepozna rodna priroda online nasilja, da se obezbedi odgovarajuća zaštita od ove vrste nasilja, zasnovana na internacionalnim i regionalnim zakonima i standardima o ljudskim pravima, da se prikupljaju rodno razvrstani podaci o online nasilju i aktivnostima na prevenciji, da se obezbedi odgovarajuća prevencija, edukacija, kampanje za podizanje javne svesti, procedure za efikasne istrage, gonjenje i kažnjavanje dela online nasilja, mere zaštite i mere reparacije za žrtve, obuka stručnjaka, saradnja između države i Internet posrednika. Preporuke za Internet posrednike, između ostalih, odnose se na potrebu da se razviju sistemi za zaštitu privatnih podataka i transparentni sistemi za žalbe u slučaju online nasilja, kao i da se izdvoje sredstva za edukativne kampanje i prevenciju online nasilja protiv žena i devojaka/devojčica.

Ceo izveštaj dostupan je u pdf formatu.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.