PDF    
Strazbur, 14/6/2018
ODGOVOR
PDF    
Strazbur, 14/6/2018
ODGOVOR
Generalni sekretar Saveta Evrope, u dopisu koji je potpisao izvršni sekretar mehanizama za praćenje Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, zahvalio se nevladinim organizacijama iz WAVE mreže za snažnu podršku koja je pružena Konvenciji u vreme kada su stigle kritike na njen sadržaj. U dopisu je navedeno da je Konvencija do sada ratifikovana u 31 državi uz obavezu javnih organa da zaštite žene od nasilja.
Generalni sekretar Saveta Evrope, u dopisu koji je potpisao izvršni sekretar mehanizama za praćenje Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, zahvalio se nevladinim organizacijama iz WAVE mreže za snažnu podršku koja je pružena Konvenciji u vreme kada su stigle kritike na njen sadržaj. U dopisu je navedeno da je Konvencija do sada ratifikovana u 31 državi uz obavezu javnih organa da zaštite žene od nasilja.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.