Starzbur, 25/5/2018
GREVIO

Starzbur, 25/5/2018
GREVIO
U skladu sa Rezolucijom CM/Res(2014)43, u GREVIO ekspertsku grupu je izabrano još pet članica/članova:

Per Arne HAKANSSON (Sweden)
Sabine KRAUTER-STOCKTON (Germany)
Vladimer MKERVALISHVILI (Georgia)
Rachel Eapen PAUL (Norway)
Aleid VAN DEN BRINK (Netherlands)

Njihov mandat počinje 1. septembra 2018, kada će GREVIO imati ukupno 15 članica/članova.
U skladu sa Rezolucijom CM/Res(2014)43, u GREVIO ekspertsku grupu je izabrano još pet članica/članova:

Per Arne HAKANSSON (Sweden)
Sabine KRAUTER-STOCKTON (Germany)
Vladimer MKERVALISHVILI (Georgia)
Rachel Eapen PAUL (Norway)
Aleid VAN DEN BRINK (Netherlands)

Njihov mandat počinje 1. septembra 2018, kada će GREVIO imati ukupno 15 članica/članova.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.