Strazbur, 26/4/2018
RATIFIKACIJA

Strazbur, 26/4/2018
RATIFIKACIJA

Danas je Island predao dokumente o ratifikaciji Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici i tako postao 30. država članica Saveta Evrope koja je potvrdila ovaj regionalni ugovor.

Ratifikacija Konvencije stupa na snagu 1. avgusta 2018. godine.

Danas je Island predao dokumente o ratifikaciji Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici i tako postao 30. država članica Saveta Evrope koja je potvrdila ovaj regionalni ugovor.

Ratifikacija Konvencije stupa na snagu 1. avgusta 2018. godine.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.