Ženeva, januar 2018.
PREPORUKE

Ženeva, januar 2018.
PREPORUKE
Zaključci i preporuke radne grupe Saveta za ljudska prava u vezi sa Izveštajem Republike Srbije u okviru trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda i dijaloga sa državnom delegacijom na 29. sednici u Ženevi (15-26. januara 2018.) sadrže i preporuke u vezi sa zaštitom prava branitelja/braniteljki ljudskih prava i novinara/novinarki.

Od Srbije je zatraženo da preispita i blagovremeno izvesti Savet za ljudska prava (najkasnije do 38. sednice) u vezi sa 8 preporuka, koje se tiču zaštite, okončanja nekažnjivosti onih koji krše njihova prava, primenu mera za zaštitu i promociju slobode izražavanja, osiguravanje da branitelji/novinari rade slobodno i sigurno, sprovođenje nepristrasne, temeljne i efikasne istrage o svim slučajevima napada, uznemiravanja i zastrašivanja, uzdržavanje od krivičnog gonjenja branitelja/novinara kao sredstva za odvraćanje ili obeshrabrivanje od slobodnog izražavanja mišljenja, prepoznavanje važnosti njihove uloge i pružanje praktične podrške u obavljanju njihovog rada, uključujući sprečavanje bilo kakvih činova odmazde ili njihovog zastrašivanja.
Nezavisni izveštaj u vezi sa stanjem i primenom prava žena podnele su AŽC, ASTRA i Žene u crnom.
Zaključci i preporuke radne grupe Saveta za ljudska prava u vezi sa Izveštajem Republike Srbije u okviru trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda i dijaloga sa državnom delegacijom na 29. sednici u Ženevi (15-26. januara 2018.) sadrže i preporuke u vezi sa zaštitom prava branitelja/braniteljki ljudskih prava i novinara/novinarki.

Od Srbije je zatraženo da preispita i blagovremeno izvesti Savet za ljudska prava (najkasnije do 38. sednice) u vezi sa 8 preporuka, koje se tiču zaštite, okončanja nekažnjivosti onih koji krše njihova prava, primenu mera za zaštitu i promociju slobode izražavanja, osiguravanje da branitelji/novinari rade slobodno i sigurno, sprovođenje nepristrasne, temeljne i efikasne istrage o svim slučajevima napada, uznemiravanja i zastrašivanja, uzdržavanje od krivičnog gonjenja branitelja/novinara kao sredstva za odvraćanje ili obeshrabrivanje od slobodnog izražavanja mišljenja, prepoznavanje važnosti njihove uloge i pružanje praktične podrške u obavljanju njihovog rada, uključujući sprečavanje bilo kakvih činova odmazde ili njihovog zastrašivanja. Nezavisni izveštaj u vezi sa stanjem i primenom prava žena podnele su AŽC, ASTRA i Žene u crnom.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.