Strazbur, mart 2018.
STRATEGIJA

Strazbur, mart 2018.
STRATEGIJA

Savet Evrope je usvojio novu Strategiju o rodnoj ravnopravnosti za period 2018-2023.

Fokus je stavljen na šest strateških oblasti: prevencija i borba protiv stereotipa i seksizma; prevencija i borba protiv nasilja protiv žena i nasilja u porodici, obezbeđivanje ženama jednakog pristupa pravdi, postizanje ujednačenog učešća žena i muškaraca u političkom i javnom odlučivanju, zaštita prava žena i devojčica u migraciji, izbeglištvu i tražiteljki azila, postizanje rodne ravnopravnosti u svim politikama i merama.

Strategija će biti predstavljena na konferenciji u Kopenhagenu 3-4. maja 2018.

Savet Evrope je usvojio novu Strategiju o rodnoj ravnopravnosti za period 2018-2023.

Fokus je stavljen na šest strateških oblasti: prevencija i borba protiv stereotipa i seksizma; prevencija i borba protiv nasilja protiv žena i nasilja u porodici, obezbeđivanje ženama jednakog pristupa pravdi, postizanje ujednačenog učešća žena i muškaraca u političkom i javnom odlučivanju, zaštita prava žena i devojčica u migraciji, izbeglištvu i tražiteljki azila, postizanje rodne ravnopravnosti u svim politikama i merama.

Strategija će biti predstavljena na konferenciji u Kopenhagenu 3-4. maja 2018.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.