Rim, mart 2018.
ZAŠTITA DECE

Rim, mart 2018.
ZAŠTITA DECE
Predstavnica Evropskog ženskog lobija iz Italije izveštava da je stupio na snagu zakon koji je usvojen januara 2015. godine, a koji štiti decu od posledica femicida i nasilja u porodici.

Zakon onemogućava da ubica nasledi imovimu ili penziju žene koju je ubio, do konačnih odluka. Učiniocu može biti blokirana imovina, kako bi se garantovala naknada štete za decu. Deca imaju pravo da nastave da žive u porodičnom domu, a uspostavljaju se i različiti vidovi podrške (pravna, psihološka, zdravstvena, pomoć za studiranje, profesionalni treninzi). Kad su u pitanju maloletna deca, prioritet u dobijanju starateljstva ima rodbina žrtve, a postoji i mogućnost da deca, koja to žele, promene prezime (ako je isto kao prezime učinioca ubistva).
Svrha zakona je da se izbegne dvostruka viktimizacija dece zbog zločina koje su učinili njihovi očevi i da se ona zaštite od ekonomskih i psiholoških posledica nasilja.
Predstavnica Evropskog ženskog lobija iz Italije izveštava da je stupio na snagu zakon koji je usvojen januara 2015. godine, a koji štiti decu od posledica femicida i nasilja u porodici.

Zakon onemogućava da ubica nasledi imovimu ili penziju žene koju je ubio, do konačnih odluka. Učiniocu može biti blokirana imovina, kako bi se garantovala naknada štete za decu. Deca imaju pravo da nastave da žive u porodičnom domu, a uspostavljaju se i različiti vidovi podrške (pravna, psihološka, zdravstvena, pomoć za studiranje, profesionalni treninzi). Kad su u pitanju maloletna deca, prioritet u dobijanju starateljstva ima rodbina žrtve, a postoji i mogućnost da deca, koja to žele, promene prezime (ako je isto kao prezime učinioca ubistva). Svrha zakona je da se izbegne dvostruka viktimizacija dece zbog zločina koje su učinili njihovi očevi i da se ona zaštite od ekonomskih i psiholoških posledica nasilja.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.