PDF    
Brisel, 1/3/2018
DOSTOJANSTVO
PDF    
Brisel, 1/3/2018
DOSTOJANSTVO
Komesar za ljudska prava u Savetu Evrope, g. Nils Muiznieks, obratio se Parlamentu EU povodom Međunarodnog dana žena. Tom prilikom govorio je o Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Govorio je i o napadima na Konvenciju i njenu “gender ideologiju”, o argumentima da je ona “napad na porodicu”, navodeći da je prava opasnost za porodicu nasilje prema ženama.

Takođe, govorio je protiv ekstremno restriktivnih pravila i zakona o abortusu i reproduktivnim pravima žena, kao i o obavezi država da poštuju međunarodne standarde i najbolje prakse.

Pozvao je države i sve članove društva da učine napore da Evropa postane mesto “gdje sve žene žive život koji žele, bez rodnog nasilja i seksizma”, pozvao je poslanike da “daju svoj glas za zakone, politike i ponašanje koje konačno poštuje dostojanstvo žena”.
Zbog učestalih napada i (namerno) pogrešne inetrpretacije sadržaja Konvencije sačinjen je letak sa ključnim informacijama šta u Konvenciji piše i šta ne piše (u prilogu).
Komesar za ljudska prava u Savetu Evrope, g. Nils Muiznieks, obratio se Parlamentu EU povodom Međunarodnog dana žena. Tom prilikom govorio je o Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Govorio je i o napadima na Konvenciju i njenu “gender ideologiju”, o argumentima da je ona “napad na porodicu”, navodeći da je prava opasnost za porodicu nasilje prema ženama.

Takođe, govorio je protiv ekstremno restriktivnih pravila i zakona o abortusu i reproduktivnim pravima žena, kao i o obavezi država da poštuju međunarodne standarde i najbolje prakse.

Pozvao je države i sve članove društva da učine napore da Evropa postane mesto “gdje sve žene žive život koji žele, bez rodnog nasilja i seksizma”, pozvao je poslanike da “daju svoj glas za zakone, politike i ponašanje koje konačno poštuje dostojanstvo žena”. Zbog učestalih napada i (namerno) pogrešne inetrpretacije sadržaja Konvencije sačinjen je letak sa ključnim informacijama šta u Konvenciji piše i šta ne piše (u prilogu).
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.