Ženeva, januar 2018.
PREPORUKE

Ženeva, januar 2018.
PREPORUKE
Među zaključcima i preporukama radne grupe Saveta za ljudska prava, nastalim na osnovu razmatranja Izveštaja Republike Srbije u okviru trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda i dijaloga sa državnom delegacijom na 29. sednici u Ženevi (15-26 januara 2018.), koje je Srbija razmotrila i prihvatila, nalazi se i 11 preporuka u vezi sa pravima žena, antidiskriminativnom politikom i rodnom ravnopravnošću.

Navedeno je da je potrebno nastaviti jačanje promocije i zaštite ljudskih prava žena, pojačati napore u borbi protiv svih formi diskriminacije žena, sprovoditi kampanje čiji je cilj prevazilaženje rodnih stereotipa, kontinuirano razvijati aktivnosti za unapređenje položaja žena, posebno podržavati seoske žene u ekonomskom osnaživanju, preduzeti mere za osnaživanje žena na tržištu rada, uz pervazilaženje rodnih stereotipa, osnaživati žene na svim nivoima ekonomskog, političkog i društvenog života, promovisati njihovo učešće u javnom i političkom životu, nastaviti povećanje reprezentacije žena u državnoj i lokalnoj administraciji i jačati ulogu žena u postizanju demokratije i održivog razvoja.
Zatraženo je da Srbija preispita i blagovremeno odgovori na tri preporuke u vezi sa rodnom ravnopravnošću koje se odnose na osiguravanje primene Zakona o rodnoj ravnopravnosti, garantovanje jednakog prava žena i muškaraca i usvajanje mere za punu primenu principa jednake zarade za rad jednake vrednosti, imajući u vidu rodni jaz u primanjima. 
 
Nezavisni izveštaj u vezi sa stanjem i primenom prava žena podnele su AŽC, ASTRA i Žene u crnom.
Među zaključcima i preporukama radne grupe Saveta za ljudska prava, nastalim na osnovu razmatranja Izveštaja Republike Srbije u okviru trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda i dijaloga sa državnom delegacijom na 29. sednici u Ženevi (15-26 januara 2018.), koje je Srbija razmotrila i prihvatila, nalazi se i 11 preporuka u vezi sa pravima žena, antidiskriminativnom politikom i rodnom ravnopravnošću.

Navedeno je da je potrebno nastaviti jačanje promocije i zaštite ljudskih prava žena, pojačati napore u borbi protiv svih formi diskriminacije žena, sprovoditi kampanje čiji je cilj prevazilaženje rodnih stereotipa, kontinuirano razvijati aktivnosti za unapređenje položaja žena, posebno podržavati seoske žene u ekonomskom osnaživanju, preduzeti mere za osnaživanje žena na tržištu rada, uz pervazilaženje rodnih stereotipa, osnaživati žene na svim nivoima ekonomskog, političkog i društvenog života, promovisati njihovo učešće u javnom i političkom životu, nastaviti povećanje reprezentacije žena u državnoj i lokalnoj administraciji i jačati ulogu žena u postizanju demokratije i održivog razvoja. Zatraženo je da Srbija preispita i blagovremeno odgovori na tri preporuke u vezi sa rodnom ravnopravnošću koje se odnose na osiguravanje primene Zakona o rodnoj ravnopravnosti, garantovanje jednakog prava žena i muškaraca i usvajanje mere za punu primenu principa jednake zarade za rad jednake vrednosti, imajući u vidu rodni jaz u primanjima. 
 
Nezavisni izveštaj u vezi sa stanjem i primenom prava žena podnele su AŽC, ASTRA i Žene u crnom.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.