Beograd, 3/2/2018
PRIZNANJE

Beograd, 3/2/2018
PRIZNANJE
Kampanja Da li ste alergicni na nepravdu nominovana je za najbolju neprofitnu kampanju u Srbiji za 2017. Test je popunilo 7006 građana, a kod 100% utvrđena je alergija na nepravdu.

Zahvaljujemo se svima koji su nam pomogli da osmislimo kampanju kojom tražimo da se krivično delo silovanje definiše u skladu sa standardima Konvencije Saveta Evrope za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Nastavljamo aktivnosti, pripremamo amandmane i nove akcije. 
 
Do tada, ako želite, podržite nas svojim glasom na ovom linku.
Kampanja Da li ste alergicni na nepravdu nominovana je za najbolju neprofitnu kampanju u Srbiji za 2017. Test je popunilo 7006 građana, a kod 100% utvrđena je alergija na nepravdu.

Zahvaljujemo se svima koji su nam pomogli da osmislimo kampanju kojom tražimo da se krivično delo silovanje definiše u skladu sa standardima Konvencije Saveta Evrope za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Nastavljamo aktivnosti, pripremamo amandmane i nove akcije. 
 
Do tada, ako želite, podržite nas svojim glasom na ovom linku.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.