PDF    
Beograd, 10/1/2018
PREGLED
PDF    
Beograd, 10/1/2018
PREGLED
Republika Srbija predstavlja izveštaj u okviru trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR) 24. januara 2018. godine u Ženevi. U prethodnom ciklusu (2013.) Srbija je dobila 144 preporuka, od kojih je prihvatila 139. Izveštaj je usvojen na sednici Vlade u oktobru 2017. Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava navodi da je do sada ispunjeno 90% preporuka.

Na osnovu prispelih izveštaja organizacija civilnog društva (pojedinačnih i kolektivnih), Zaštitnika građana, internacionalnih i regionalnih međuvladinih organizacija, UN Komitet za ljudska prava je izradio zbirni izveštaj. Sadržaj tog izveštaja ne potvrđuje izjavu direktorke Kancelarije za ljudska i manjinska prava o ispunjenosti preporuka iz prethodnog ciklusa.
Autonomni ženski centar, u partnerstvu sa Anti-trafiking akcijom – ASTRA i Ženama u crnom, predao je izveštaj u vezi sa 5 oblasti: osnovne slobode (položaj branitelja/ki ljudskih prava); zabrana svih vrsta ropstva (trgovina ljudima); prava žena (antidiskriminaciona politika, rodna ravnopravnost i nasilje protiv žena); prava dece. U Zbirnom izveštaju UN Komiteta za ljudska prava uključene su ocene stanja i preporuke naše koalicije (pod oznakom JS4).

Integralni dokument AŽC, ASTRE i Žena u crnom dostupan je u prilogu.
Republika Srbija predstavlja izveštaj u okviru trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR) 24. januara 2018. godine u Ženevi. U prethodnom ciklusu (2013.) Srbija je dobila 144 preporuka, od kojih je prihvatila 139. Izveštaj je usvojen na sednici Vlade u oktobru 2017. Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava navodi da je do sada ispunjeno 90% preporuka.

Na osnovu prispelih izveštaja organizacija civilnog društva (pojedinačnih i kolektivnih), Zaštitnika građana, internacionalnih i regionalnih međuvladinih organizacija, UN Komitet za ljudska prava je izradio zbirni izveštaj. Sadržaj tog izveštaja ne potvrđuje izjavu direktorke Kancelarije za ljudska i manjinska prava o ispunjenosti preporuka iz prethodnog ciklusa. Autonomni ženski centar, u partnerstvu sa Anti-trafiking akcijom – ASTRA i Ženama u crnom, predao je izveštaj u vezi sa 5 oblasti: osnovne slobode (položaj branitelja/ki ljudskih prava); zabrana svih vrsta ropstva (trgovina ljudima); prava žena (antidiskriminaciona politika, rodna ravnopravnost i nasilje protiv žena); prava dece. U Zbirnom izveštaju UN Komiteta za ljudska prava uključene su ocene stanja i preporuke naše koalicije (pod oznakom JS4).

Integralni dokument AŽC, ASTRE i Žena u crnom dostupan je u prilogu.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.