Beograd, 31/12/2017
PRIMENA ZAKONA

Beograd, 31/12/2017
PRIMENA ZAKONA
Autonomni ženski centar je nastavio praćenje primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Četvrti nezavisni izveštaj odnosi se na tromesečni period, od septembra do novembra 2017. godine, i sadrži poređenje sa prethodnim tromesečnim periodom.
 
Pored ekstenzivnog zaključka, glavne preporuke odnose se na: nužnost uspostavljanja jedinstvene i centralne elektronske evidencije o nasilja u porodici; uključivanja većeg broja obučenih stručnjaka iz tri ključna sistema u primenu Zakona; uspostavljanje operativnog mehanizma za redovno mesečno praćenje primena Zakona, kako bi se reagovalo na uočene teškoće; unapređenje razumevanja prava i potreba žrtve nasilja u porodici i drugih krivičnih dela koje navodi Zakon, a pre
svega prava na učešće žrtve u postupcima planiranja zaštite i podrške, uključujući važnost učešća subjekata koji pružaju neposrednu podršku žrtvi.  
 
I ovaj izveštaj je upućen Savetu za suzbijanje nasilja u porodici, a celokupan tekst možete pogledati ovde.
Autonomni ženski centar je nastavio praćenje primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Četvrti nezavisni izveštaj odnosi se na tromesečni period, od septembra do novembra 2017. godine, i sadrži poređenje sa prethodnim tromesečnim periodom.
 
Pored ekstenzivnog zaključka, glavne preporuke odnose se na: nužnost uspostavljanja jedinstvene i centralne elektronske evidencije o nasilja u porodici; uključivanja većeg broja obučenih stručnjaka iz tri ključna sistema u primenu Zakona; uspostavljanje operativnog mehanizma za redovno mesečno praćenje primena Zakona, kako bi se reagovalo na uočene teškoće; unapređenje razumevanja prava i potreba žrtve nasilja u porodici i drugih krivičnih dela koje navodi Zakon, a pre svega prava na učešće žrtve u postupcima planiranja zaštite i podrške, uključujući važnost učešća subjekata koji pružaju neposrednu podršku žrtvi.  
 
I ovaj izveštaj je upućen Savetu za suzbijanje nasilja u porodici, a celokupan tekst možete pogledati ovde.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.