Beograd, 31/12/2017
RODNA RAVNOPRAVNOST

Beograd, 31/12/2017
RODNA RAVNOPRAVNOST

Autonomni ženski centar je dostavio komentare na Nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti u okviru javnih konsultacija koje je organizovalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Najveći broj komentara AŽC odnosio se na komentare Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane, Privredne komore Srbije, Udruženja poslodavaca Srbije i Saveza samostalnih sindikata Srbije, u kojima su izražena stereotipna uverenja, bez poznavanja i razumevanja međunarodnih standarda, i bez oslanjanja na podatke o stanju rodne ravnopravnosti u Srbiji, posebno u vezi sa definicijama rodne ravnopravnosti i privremenih mera, kao i u vezi sa oblasti rada i zapošljavanja.

Komentari AŽC-a dostupni su u .doc formatu ovde.

Autonomni ženski centar je dostavio komentare na Nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti u okviru javnih konsultacija koje je organizovalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Najveći broj komentara AŽC odnosio se na komentare Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane, Privredne komore Srbije, Udruženja poslodavaca Srbije i Saveza samostalnih sindikata Srbije, u kojima su izražena stereotipna uverenja, bez poznavanja i razumevanja međunarodnih standarda, i bez oslanjanja na podatke o stanju rodne ravnopravnosti u Srbiji, posebno u vezi sa definicijama rodne ravnopravnosti i privremenih mera, kao i u vezi sa oblasti rada i zapošljavanja.

Komentari AŽC-a dostupni su u .doc formatu ovde.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.