Beograd, 26/12/2017
KOMPENZACIJA

Beograd, 26/12/2017
KOMPENZACIJA
Pristup kompenzaciji se ocenjuje kao najslabija karika kada se govori o pristupu pravdi za žrtve trgovine ljudima u Republici Srbiji. Ne samo što postojeća zakonska rešenja ostavljaju značajan prostor za sekundarnu viktimizaciju i diskriminaciju žrtava, već se i mogućnosti koje zakon predviđa, a koje mogu da osiguraju bolju zaštitu žrtava i poštovanje njihovih prava, retko primenjuju u praksi.

Studiju koju je izradila Ivana Radović iz ASTRE – Akcije protiv trgovine ljudima, možete preuzeti ovde.
Pristup kompenzaciji se ocenjuje kao najslabija karika kada se govori o pristupu pravdi za žrtve trgovine ljudima u Republici Srbiji. Ne samo što postojeća zakonska rešenja ostavljaju značajan prostor za sekundarnu viktimizaciju i diskriminaciju žrtava, već se i mogućnosti koje zakon predviđa, a koje mogu da osiguraju bolju zaštitu žrtava i poštovanje njihovih prava, retko primenjuju u praksi.

Studiju koju je izradila Ivana Radović iz ASTRE – Akcije protiv trgovine ljudima, možete preuzeti ovde.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.