Beograd, 24/11/2017
SOS TELEFON

Beograd, 24/11/2017
SOS TELEFON

Ministarstvo za rad, zapošljavljanje, boračka i socijalna pitanja, donelo je odluku da stavlja van snage Javni poziv za udruženja radi pružanja usluge SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja, objavljenog 10.11.2017.

Podsećamo da je Autonomni ženski centar reagovao povodom ovog Javnog poziva, upućujući dopis Ministarstvu, kao i saopštenje za javnost, usled nedoslednosti u tekstu poziva.

Odluka Ministarstva dostupna je na njihovoj veb stranici ovde.

Ministarstvo za rad, zapošljavljanje, boračka i socijalna pitanja, donelo je odluku da stavlja van snage Javni poziv za udruženja radi pružanja usluge SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja, objavljenog 10.11.2017.

Podsećamo da je Autonomni ženski centar reagovao povodom ovog Javnog poziva, upućujući dopis Ministarstvu, kao i saopštenje za javnost, usled nedoslednosti u tekstu poziva.

Odluka Ministarstva dostupna je na njihovoj veb stranici ovde.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.