Beograd, 23/11/2017
SOS TELEFON

Beograd, 23/11/2017
SOS TELEFON
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je 10.11.2017. raspisalo Javni poziv za udruženja radi pružanja usluga SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja (u vrednosti od 30 miliona dinara). Jedan od zahteva ovog poziva je posedovanje licence za pružanje ove usluge, iako je licenciranje ove usluge nemoguća misija, kao i da na datum objavljivanja Javnog poziva ni jedna organizacija u Srbiji nije posedovala licencu, što bi Ministarstvo, kao organ koji izdaje licence, moralo da zna.

Autonomni ženski centar se pita da li Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kroz objavljeni konkurs zaista želi da finansira uslugu SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja, u skladu sa potrebama žena i standardima Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja nad ženama.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je 10.11.2017. raspisalo Javni poziv za udruženja radi pružanja usluga SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja (u vrednosti od 30 miliona dinara). Jedan od zahteva ovog poziva je posedovanje licence za pružanje ove usluge, iako je licenciranje ove usluge nemoguća misija, kao i da na datum objavljivanja Javnog poziva ni jedna organizacija u Srbiji nije posedovala licencu, što bi Ministarstvo, kao organ koji izdaje licence, moralo da zna.

Autonomni ženski centar se pita da li Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kroz objavljeni konkurs zaista želi da finansira uslugu SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja, u skladu sa potrebama žena i standardima Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja nad ženama. Pročitajte: Saopštenje AŽC

Pročitajte: Ministarstvo povuklo sporni konkurs

Pročitajte: Ponovna nedoslednost u konkursu za pružanje usluge SOS telefona
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.