Beograd, 03/09/2017
PRIMENA ZAKONA

Beograd, 03/09/2017
PRIMENA ZAKONA
U okviru drugog nezavisnog izveštaja o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, Autonomni ženski centar ističe da je primena hitnih mera zaštite od nasilja u porodici uspešno nastavljena, s obzirom na to da je Republičko javno tužilaštvo izvestilo da je tokom jula meseca razmatran 3141 slučaj nasilja u porodici.

Međutim, zakonom propisan sadržaj evidencije podataka o slučajevima nasilja u porodici pokazuje jednu od slabosti na koje je AŽC ukazivao u periodu izrade i rasprave o nacrtu, odnosno predlogu zakona, a to je nedostatak podataka o krivičnim postupcima u vezi sa nasiljem u porodici.
Zbog toga, kada posmatramo broj usvojenih produženih hitnih mera u odnosu na broj prijavljenih/razmatranih slučajeva nasilja u porodici, ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo da li se radi o (ne)dovoljnoj primeni zakona, ili su OJT preduzimala druge mere iz svoje nadležnosti, kao što su pritvor ili zabrana iz čl. 197 Zakonika o krivičnom postupku.

Ceo izveštaj AŽC-a i preporuke upućene Savetu za suzbijanje nasilja u porodici dostupne su na ovom linku.
U okviru drugog nezavisnog izveštaja o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, Autonomni ženski centar ističe da je primena hitnih mera zaštite od nasilja u porodici uspešno nastavljena, s obzirom na to da je Republičko javno tužilaštvo izvestilo da je tokom jula meseca razmatran 3141 slučaj nasilja u porodici.

Međutim, zakonom propisan sadržaj evidencije podataka o slučajevima nasilja u porodici pokazuje jednu od slabosti na koje je AŽC ukazivao u periodu izrade i rasprave o nacrtu, odnosno predlogu zakona, a to je nedostatak podataka o krivičnim postupcima u vezi sa nasiljem u porodici. Zbog toga, kada posmatramo broj usvojenih produženih hitnih mera u odnosu na broj prijavljenih/razmatranih slučajeva nasilja u porodici, ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo da li se radi o (ne)dovoljnoj primeni zakona, ili su OJT preduzimala druge mere iz svoje nadležnosti, kao što su pritvor ili zabrana iz čl. 197 Zakonika o krivičnom postupku.

Ceo izveštaj AŽC-a i preporuke upućene Savetu za suzbijanje nasilja u porodici dostupne su na ovom linku.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.