Beograd, 24/7/2017
PRIMENA ZAKONA

Beograd, 24/7/2017
PRIMENA ZAKONA
Autonomni ženski centar je započeo praćenje primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Informacije o primeni zakona za period 1-30. jun 2017. su zatražene od Republičkog javnog tužilaštva (RJT), Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Dok je ministarstvo zaduženo za socijalnu politiku obavestilo da traženi podaci nisu predmet izveštavanja centara za socijalni rad, ali da će razmotriti mogućnost da oni budu dostupni u godišnjim izveštajima o radu tih ustanova, MUP nije dostavio odgovor na zahtev za informacijama od javnog značaja. Traženi podaci su dobijeni od RJT.

Na osnovu brojčanih podataka dostavljenih od strane RJT možemo zaključiti da je primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u prvom mesecu uspešno započeta. U junu 2017. je razmatrano najmanje 2430 slučajeva nasilja u porodici. Iako ne znamo broj donetih hitnih mera u nadležnosti policije, u gotovo polovini razmatranih slučajeva nasilja u porodici nadležni zamenici javnih tužilaca su podneli predloge za produženje hitnih mera (1212 predloga). Najveći broj ovih predloga usvojen je od strane suda (1174 predloga).
U prvom mesecu primene Zakona održana su 203 sastanka grupe za koordinaciju i saradnju, a izrađeno je 597 individualnih planova zaštite i podrške žrtvama, što čini četvrtinu od broja razmatranih slučajeva nasilja u porodici.

Izveštaj uz preporuke koje je AŽC uputio Savetu za suzbijanje nasilja u porodici možete pročitati ovde.
Autonomni ženski centar je započeo praćenje primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Informacije o primeni zakona za period 1-30. jun 2017. su zatražene od Republičkog javnog tužilaštva (RJT), Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Dok je ministarstvo zaduženo za socijalnu politiku obavestilo da traženi podaci nisu predmet izveštavanja centara za socijalni rad, ali da će razmotriti mogućnost da oni budu dostupni u godišnjim izveštajima o radu tih ustanova, MUP nije dostavio odgovor na zahtev za informacijama od javnog značaja. Traženi podaci su dobijeni od RJT.

Na osnovu brojčanih podataka dostavljenih od strane RJT možemo zaključiti da je primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u prvom mesecu uspešno započeta. U junu 2017. je razmatrano najmanje 2430 slučajeva nasilja u porodici. Iako ne znamo broj donetih hitnih mera u nadležnosti policije, u gotovo polovini razmatranih slučajeva nasilja u porodici nadležni zamenici javnih tužilaca su podneli predloge za produženje hitnih mera (1212 predloga). Najveći broj ovih predloga usvojen je od strane suda (1174 predloga). U prvom mesecu primene Zakona održana su 203 sastanka grupe za koordinaciju i saradnju, a izrađeno je 597 individualnih planova zaštite i podrške žrtvama, što čini četvrtinu od broja razmatranih slučajeva nasilja u porodici.

Izveštaj uz preporuke koje je AŽC uputio Savetu za suzbijanje nasilja u porodici možete pročitati ovde.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.