PDF     PDF     PDF     PDF     PDF    
Beograd, 24/7/2017
OTVORENA PISMA
PDF     PDF     PDF     PDF     PDF    
Beograd, 24/7/2017
OTVORENA PISMA
Autonomni ženski centar je uputio otvorena pisma ministru unutrašnjih poslova i ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, zahtevajući od njih da objave izveštaje o nadzoru u centrima za socijalni rad i izveštaj o unutrašnjoj kontroli u policijskim stanicama u dva poslednja slučaja ubistva žena u prostorijama Gradskog centra za socijalni rad Beograd.

Takođe, otvorena pisma su upućena i Republičkom javnom tužilaštvu, Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca, uz zahtev da se utvdi da li je u ovim slučajevima bilo neodgovornog postupanja tužilaca i sudija, da se preduzmu odgovarajuće mere i odluči o postojanju uslova za naknadu štete porodicama ubijenih žena.
Želimo da istaknemo da je gubitak ljudskih života, života žena i dece, nenadoknadiv. Ako se za to ne preuzme odgovornost, žene će i dalje ubijati uz saznanje nadležnih iz države”, navodi se u otvorenim pismima.

U prilogu možete detaljno pročitati upućena pisma i zahteve.
Autonomni ženski centar je uputio otvorena pisma ministru unutrašnjih poslova i ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, zahtevajući od njih da objave izveštaje o nadzoru u centrima za socijalni rad i izveštaj o unutrašnjoj kontroli u policijskim stanicama u dva poslednja slučaja ubistva žena u prostorijama Gradskog centra za socijalni rad Beograd.

Takođe, otvorena pisma su upućena i Republičkom javnom tužilaštvu, Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca, uz zahtev da se utvdi da li je u ovim slučajevima bilo neodgovornog postupanja tužilaca i sudija, da se preduzmu odgovarajuće mere i odluči o postojanju uslova za naknadu štete porodicama ubijenih žena. Želimo da istaknemo da je gubitak ljudskih života, života žena i dece, nenadoknadiv. Ako se za to ne preuzme odgovornost, žene će i dalje ubijati uz saznanje nadležnih iz države”, navodi se u otvorenim pismima.

U prilogu možete detaljno pročitati upućena pisma i zahteve.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.