Beograd, 01/06/2017
ZAKONSKE NOVINE

Beograd, 01/06/2017
ZAKONSKE NOVINE
Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, šest meseci nakon usvajanja, počinje sa primenom 1. juna 2017. godine. On donosi novine u zakonodavstvo Srbije, jer se njime uvode hitne mere zaštite od nasilja u porodici, procena rizika od ponavljanja nasilja, obavezna koordinacija i saradnja nadležnih službi i evidencija slučajeva nasilja, u skladu sa standardima koji propisuje Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici.

Zakon daje ovlašćenje nadležnom policijskom službeniku za nasilje u porodici da naređenjem, bez saglasnosti moguće žrtve nasilja u porodici, izrekne hitne mere zaštite od nasija u porodici, i to:

-  meru privremenog udaljenja učinioca iz stana
-  meru privremene zabrane učiniocu da kontaktira žrtvu nasilja i prilazi joj
Hitne mere koje izriče policijski službenik traju 48 sati. Lice u odnosu na koje je mere izrečena nema pravo žalbe.

Detaljnije o novinama u Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici dostupno je na sajtu Autonomnog ženskog centra, na ovom linku.
Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, šest meseci nakon usvajanja, počinje sa primenom 1. juna 2017. godine. On donosi novine u zakonodavstvo Srbije, jer se njime uvode hitne mere zaštite od nasilja u porodici, procena rizika od ponavljanja nasilja, obavezna koordinacija i saradnja nadležnih službi i evidencija slučajeva nasilja, u skladu sa standardima koji propisuje Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici.

Zakon daje ovlašćenje nadležnom policijskom službeniku za nasilje u porodici da naređenjem, bez saglasnosti moguće žrtve nasilja u porodici, izrekne hitne mere zaštite od nasija u porodici, i to:

-  meru privremenog udaljenja učinioca iz stana
-  meru privremene zabrane učiniocu da kontaktira žrtvu nasilja i prilazi joj Hitne mere koje izriče policijski službenik traju 48 sati. Lice u odnosu na koje je mere izrečena nema pravo žalbe.

Detaljnije o novinama u Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici dostupno je na sajtu Autonomnog ženskog centra, na ovom linku.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.