PDF    
Beograd, 24/05/2017
ALARM
PDF    
Beograd, 24/05/2017
ALARM

Na konferenciji u Medija centru održanoj 24. maja, koalicija PrEUgovor predstavila je nezavisni izveštaj o napretku Srbije u sprovođenju politika u oblasti pravosuđa i osnovnih ljudskih prava (poglavlje 23) i pravde, slobode i bezbednosti (poglavlje 24).

Ispred Autonomnog ženskog centra govorila je Vanja Macanović koja je istakla probleme u vezi sa prinudnim izvršenjem alimentacije, kao i sa izmenama zakona u vezi sa pravima žrtava. Kao pozitivan primer u okviru poglavlja 23 izdvojila je usvajanje Zakona o sprečavanju nasilja u porodici.
 
Više informacija dostupno je u Izveštaju Koalicije PrEUgovor.

Na konferenciji u Medija centru održanoj 24. maja, koalicija PrEUgovor predstavila je nezavisni izveštaj o napretku Srbije u sprovođenju politika u oblasti pravosuđa i osnovnih ljudskih prava (poglavlje 23) i pravde, slobode i bezbednosti (poglavlje 24).

Ispred Autonomnog ženskog centra govorila je Vanja Macanović koja je istakla probleme u vezi sa prinudnim izvršenjem alimentacije, kao i sa izmenama zakona u vezi sa pravima žrtava. Kao pozitivan primer u okviru poglavlja 23 izdvojila je usvajanje Zakona o sprečavanju nasilja u porodici.
 
Više informacija dostupno je u Izveštaju Koalicije PrEUgovor.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.