Beograd, 10/01/2017
PRIRUČNIK

Beograd, 10/01/2017
PRIRUČNIK
Autonomni ženski centar je koordinirao tim koji je krajem 2016. godine izradio Priručnik pod nazivom „KORAK KA BOLJOJ ZAŠTITI – Priručnik za unapređenje koordiniranog odgovora nadležnih službi na nasilje prema ženama“, čiji su izdavači Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, Novi Sad i Centar za podršku ženama iz Kikinde.

Priručnik je namenjen profesionalcima iz relevantnih službi i služi kao edukativni materijal na seminarima „Institucionalna zaštita od nasilja u porodici i partnerskim odnosima na lokalnom nivou – u susret primeni novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici“, koji se u AP Vojvodina realizuju od decembra 2016. do maja 2017.
U uredničkom i autorskom timu su bili Tanja Ignjatović, Marina Ileš, Slobodan Josimović, Ivan Radin i Svetlana Grbo, a saradničku podršku pružili su Vanja Macanović, Andriana Čović, Maja Branković Đundić, Dragan Božanić i Biljana Stepanov.

Priručnik je deo projektnih aktivnosti „ZAUSTAVI-ZAŠTITI-POMOZI: Snažniji institucionalni odgovor na rodno-zasnovano nasilje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini“.
Autonomni ženski centar je koordinirao tim koji je krajem 2016. godine izradio Priručnik pod nazivom „KORAK KA BOLJOJ ZAŠTITI – Priručnik za unapređenje koordiniranog odgovora nadležnih službi na nasilje prema ženama“, čiji su izdavači Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, Novi Sad i Centar za podršku ženama iz Kikinde.

Priručnik je namenjen profesionalcima iz relevantnih službi i služi kao edukativni materijal na seminarima „Institucionalna zaštita od nasilja u porodici i partnerskim odnosima na lokalnom nivou – u susret primeni novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici“, koji se u AP Vojvodina realizuju od decembra 2016. do maja 2017. U uredničkom i autorskom timu su bili Tanja Ignjatović, Marina Ileš, Slobodan Josimović, Ivan Radin i Svetlana Grbo, a saradničku podršku pružili su Vanja Macanović, Andriana Čović, Maja Branković Đundić, Dragan Božanić i Biljana Stepanov.

Priručnik je deo projektnih aktivnosti „ZAUSTAVI-ZAŠTITI-POMOZI: Snažniji institucionalni odgovor na rodno-zasnovano nasilje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini“.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.