Beograd, 11/04/2017
PILOTIRANJE ZAKONA

Beograd, 11/04/2017
PILOTIRANJE ZAKONA
Autonomni ženski centar u saradnji sa UNDP - Srbija, uz saglasnost Ministarstva pravde, uključen je u „pilotiranje“ primene novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, čija zvanična primena počinje 1. juna 2017. godine.

Imajući u vidu čitav niz novina u organizovanju i sprovođenju saradnje i koordinacije između nadležnih organa i ustanova, uključujući primenu hitnih mera zaštite, na predlog AŽC i UNDP, uz saglasnost Ministarstva pravde, izabrane su tri opštine u Srbiji (Čačak, Užice i Kruševac) u kojima će se probno organizovati sastanci grupe za saradnju i koordinaciju.
Tim povodom, UNDP je organizovao dva stručna sastanka sa profesionalcima iz relevantnih organa i ustanova – javno tužilaštvo, policijske uprave i centre za socijalni rad, iz izabranih opština.
Na sastancima su razmatrane novine u Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, postupanje u skladu sa procenom rizika, planiranje rada grupe za saradnju i koordinaciju, izrada individualnog plana zaštite.

Nakon stručnih sastanka planirana je mentorska podrška u organizovanju sastanaka grupe za saradnju i koordinaciju, usklađeno sa pravilima koje postavlja Zakon. Cilj ovih aktivnosti je da se u realnim situacijama ustanove potrebe za dopunom zakonskih rešenja koje bi mogle da se uključe u podzakonska akta koja prate ovaj Zakon.
Autonomni ženski centar u saradnji sa UNDP - Srbija, uz saglasnost Ministarstva pravde, uključen je u „pilotiranje“ primene novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, čija zvanična primena počinje 1. juna 2017. godine.

Imajući u vidu čitav niz novina u organizovanju i sprovođenju saradnje i koordinacije između nadležnih organa i ustanova, uključujući primenu hitnih mera zaštite, na predlog AŽC i UNDP, uz saglasnost Ministarstva pravde, izabrane su tri opštine u Srbiji (Čačak, Užice i Kruševac) u kojima će se probno organizovati sastanci grupe za saradnju i koordinaciju.
Tim povodom, UNDP je organizovao dva stručna sastanka sa profesionalcima iz relevantnih organa i ustanova – javno tužilaštvo, policijske uprave i centre za socijalni rad, iz izabranih opština. Na sastancima su razmatrane novine u Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, postupanje u skladu sa procenom rizika, planiranje rada grupe za saradnju i koordinaciju, izrada individualnog plana zaštite.

Nakon stručnih sastanka planirana je mentorska podrška u organizovanju sastanaka grupe za saradnju i koordinaciju, usklađeno sa pravilima koje postavlja Zakon. Cilj ovih aktivnosti je da se u realnim situacijama ustanove potrebe za dopunom zakonskih rešenja koje bi mogle da se uključe u podzakonska akta koja prate ovaj Zakon.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.